Blog

ERP Nedir? ERP Ne İşe Yarar?

Pixel hizmetleri, ERP ile yanınızda..

Kurumsal kaynak planlaması (ERP), işletmeler tarafından operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmek ve entegre etmek için kullanılan bir yönetim ve entegrasyon tekniğidir.  Aslında bu tarz programlar için şirket işlerini kolaylaştıran yazılımlar diyebiliriz. Birçok ERP yazılım sistemi, işletmelerini yönetmek için gereken tüm operasyonları tek bir sistemde birleştirerek kaynak planlamasını uygulamada yardımcı oldukları için işletmeler için faydalıdır. Planlama, satın alma, envanter, satış, pazarlama, finans, insan kaynakları ve diğer işlevlerin tümü ERP yazılımı ile entegre edilebilir.

Kurumsal Kaynak Planlamasına Genel Bakış

Kurumsal kaynak planlama sistemi, büyük bir şirketin çeşitli bilgisayar sistemlerini bir arada tutan yapıştırıcı olarak düşünülebilir. Bir ERP çözümü olmadan, her departmanın sistemi kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirilecektir. Her departmanın hala kendi sistemi var ancak ERP yazılımı ile tüm sistemlere tek bir arayüz ile tek bir uygulama üzerinden erişilebilir.

ERP yazılımı ayrıca farklı departmanların organizasyonun geri kalanıyla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişinde bulunmasını kolaylaştırır. Çeşitli bölümlerin faaliyeti ve durumu hakkında veri toplar ve kârlı bir şekilde kullanılabilmesi için diğer bölümlerin kullanımına sunar.

ERP çözümleri, üretim, finans, dağıtım ve insan kaynakları hakkındaki bilgileri birbirine bağlayarak bir şirketin daha bilinçli olmasına yardımcı olabilir. Bir ERP çözümü, bir organizasyonun farklı bölümleri tarafından kullanılan birden çok teknolojiyi birbirine bağlayarak maliyetli yinelenen ve uyumsuz teknolojiyi en aza indirebilir. Borç hesapları, stok kontrol sistemleri, sipariş izleme sistemleri ve müşteri veri tabanları sıklıkla tek bir sisteme entegre edilir.

ERP yazılımı, fiziksel istemci sunucularına dayalı geleneksel yazılım modellerinden, uzaktan, web tabanlı erişime sahip bulut tabanlı yazılımlara doğru zaman içinde ilerlemiştir.

Kurumsal Kaynak Planlamanın Avantajları

Kurumsal kaynak planlaması (ERP), işletmeler tarafından işlerini artırmak, giderleri azaltmak ve operasyonları geliştirmek dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılır. Bir şirketin aradığı ve elde ettiği faydalar, bir başkası tarafından aranan ve elde edilenlerden farklı olsa da, kayda değer birkaç tane fayda elbette vardır.

Kurumsal operasyonları entegre etmek ve otomatikleştirmek, fazlalığı azaltır ve doğruluğu artırır. Birbirine bağlı süreçlere sahip departmanlar artık daha iyi sonuçları daha erken elde etmek için çabalarını senkronize edebilir.

Bazı şirketler, tek bir kaynak sistemden geliştirilmiş gerçek zamanlı veri raporlamasından yararlanır. Doğru ve eksiksiz raporlama, işletmelerin faaliyetlerinin planlanmasını, bütçelenmesini, tahmin edilmesini ve hissedarlar gibi iç ve dış paydaşlara faaliyetlerinin durumunu iletmesini sağlar.

ERP’ler, işletmelerin müşteriler, satıcılar ve iş ortakları için bilgilere anında erişmesini sağlayarak daha yüksek müşteri ve çalışan memnuniyeti, daha hızlı tepki süreleri ve daha yüksek doğruluk sağlar. Bir şirket daha verimli hale geldikçe, ilgili maliyetler sıklıkla düşer.

Departmanlar daha iyi etkileşim kurabilir ve bilgi paylaşabilir; yeni sinerji yaratan bir iş gücü, çalışanların her bir işlevsel bölümün şirketin misyon ve vizyonuna nasıl katkıda bulunduğunu görmelerine olanak tanıyarak üretkenliği artırabilir ve çalışan memnuniyetini artırabilir. Küçük, manuel görevlerden de kaçınılarak çalışanların daha önemli sorumluluklara odaklanması sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Özel Noktalar

Bir ERP sistemi, iş verimsizliklerini kesin bir şekilde ortadan kaldırmaz. Şirket, organizasyon yapısını yeniden gözden geçirmezse, uyumsuz teknoloji ile sonuçlanacaktır. Bir şirketin yazılımla uyumlu olmayan geleneksel çalışma prosedürlerinden vazgeçme konusundaki isteksizliği nedeniyle, ERP sistemleri, uygulamalarını motive eden hedeflere ulaşamaz. Bazı işletmeler, geçmişte kendilerine iyi hizmet etmiş olan eski yazılımları emekliye ayırma konusunda da aynı şekilde tereddütlüdür. Amaç, ERP projelerini birden fazla küçük projeye bölmekten kaçınmaktır, bu da maliyet aşımlarına neden olabilir.

ERP Çözümleri Sağlayıcıları

ERP yazılımındaki liderler arasında birkaç iyi bilinen isim bulunur. 2000’lerin başında daha büyük kurumsal pazara erişmeden önce, Oracle Corp. (ORCL) başlangıçta SAP (SAP) ERP yazılımıyla bağlantılı bir ilişkisel veritabanı sağladı. Microsoft (MSFT), birçok tüketicinin şirketin yazılım uygulamalarının birçoğunu kullanmasıyla uzun süredir pazar lideridir. Ayrıca geleneksel ERP pazar devleri, bulut tabanlı sistemlerin son yıllarda popülaritesinin artmasıyla Bizowie ve WorkWise gibi yeni başlayanların rekabetiyle karşı karşıya kalmıştır.

Son düşünceler

Kurumsal kaynak planlaması (ERP), kurumsal faaliyetleri kontrol eden ve birbirine bağlayan bir sistemdir. Şirketler, daha geniş bir görüş açısıyla kaynakları daha iyi planlayabilir ve tahsis edebilir. ERP’si olmayan şirketler, her departmanın kendi bağlantısız sistemini çalıştırdığı silolarda çalışma eğilimindedir. ERP sistemleri, bir işletme içinde açık iletişimi, bilgi paylaşımını, ayrıca artan üretkenlik ve verimlilik için sistem entegrasyonunu, ekipler ve departmanlar arasında artan sinerjiyi teşvik eder. Öte yandan, firmanın kültürü değişime uyum sağlayamıyorsa ve şirket organizasyon yapısının bunu nasıl destekleyebileceğini incelemiyorsa, bir ERP sistemine geçmek verimsiz olacaktır.