Blog

UX Tasarım Nedir?

İnegöl Pixel yazılım hizmetleri olarak size UX( Kullanıcı deneyimi ) anlatalım.

Tasarım ekiplerinin kullanıcılara anlamlı ve alakalı deneyimler sunan ürünler oluşturduğu süreç, kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı olarak bilinir. Bu, markalama, tasarım, kullanılabilirlik ve işlev özelliklerinin yanı sıra ürünü elde etme ve entegre etme sürecinin tamamını içerir.

UX Tasarımının Kökenleri

UX’in en temel ilkelerinden bazıları, ortamınızı en ideal, uyumlu veya kullanıcı dostu şekilde düzenlemeye odaklanan eski Çin Feng Shui felsefesine kadar uzanabilir. Antik Yunan uygarlıklarının MÖ 5. yy kadar erken bir tarihte aletlerini ve işyerlerini inşa etmek için ergonomik kavramları kullandıklarına dair ek kanıtlar var.

Frederick Winslow Taylor ve Henry Ford gibi büyük düşünürler ve üreticiler, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında temel deneyim tasarım ilkelerini üretim yöntemlerine dahil etmeye başladılar. Taylor, insan emeğini daha verimli hale getirme arayışının bir parçası olarak çalışanlar ve araçları arasındaki etkileşimler hakkında önemli araştırmalar yaptı, tıpkı günümüzde UX tasarımcılarının tüketicilerin ürün ve hizmetlerle nasıl etkileşime girdiğini araştırması gibi.

Bilişsel bir bilim adamı olan Don Norman, 1990’ların başında Apple ekibine UX Tasarımı Mimarı olarak katıldı ve onu iş unvanında UX’a sahip ilk kişi yaptı. “Endüstriyel tasarım, grafikler, arayüz, fiziksel etkileşim ve kılavuz dahil olmak üzere bir kişinin bir teknolojiyle olan deneyiminin tüm yönlerini kapsamaya” çalıştığı için “kullanıcı deneyimi tasarımı” terimini ortaya attı. O zamandan beri, bu disiplinlerin her biri farklı uzmanlıklara dönüşmüştür. Şirketler, kullanıcı deneyiminin tüm bölümlerini kapsayacak şekilde kullanıcı deneyimi araştırmacısı veya etkileşim tasarımcısı gibi çok özel roller için giderek daha fazla işe alıyor.

İnsanlar nesiller boyunca optimum kullanıcı konforu için çevrelerini iyileştirmeye çalışıyorlar. UX tasarımı ifadesi bugünlerde güçlü dijital çağrışımlara sahiptir ve sıklıkla uygulamalara, web sitelerine, yazılımlara, cihazlara ve teknolojiye atıfta bulunmak için kullanılır.

UX Tasarımcılarının Yaptıkları, UI Tasarımının Ötesindedir

“Kullanıcı Deneyimi Tasarımı”, “Kullanıcı Arayüzü Tasarımı” ve “Kullanılabilirlik” ifadeleri sıklıkla karıştırılır. Kullanılabilirlik ve kullanıcı arabirimi (UI) tasarımı, UX tasarımının önemli parçalarıdır, ancak bunlar onun alt kümeleridir; UX tasarımı, çok çeşitli diğer konuları kapsar. Bir UX tasarımcısı, marka oluşturma, tasarım, kullanılabilirlik ve işlev dahil olmak üzere ürün edinme ve entegrasyon sürecinin tüm bölümlerinden sorumludur. Bu, kullanıcı cihazı ele almadan önce başlayan bir hikayedir.

Harika bir kullanıcı deneyimi sunan ürünler (örneğin iPhone), edinme, sahip olma ve hatta sorun giderme sürecinin tamamı göz önünde bulundurularak oluşturulur. UX tasarımcıları da aynı şekilde sadece işlevsel ürünler üretmeye odaklanmazlar; ayrıca kullanıcı deneyiminin eğlence, verimlilik ve eğlence gibi diğer yönlerini de dikkate alırlar. Sonuç olarak, iyi bir kullanıcı deneyiminin evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. İyi bir kullanıcı deneyimi ise, ürünü kullandığı bağlamda belirli bir kullanıcının ihtiyaçlarına uyan bir deneyimdir.

UX Tasarımcıları, Ürün Kullanımının Neden, Ne ve Nasıl Olduğunu Düşünür

Bir UX tasarımcısı olarak Neden, Ne ve Nasıl ürün kullanımı hakkında düşünmelisiniz. Neden sorusu, bir kullanıcının bir ürünü benimseme güdülerini, ister ürünle başarmak istedikleri bir görevle ilgili olsun, ister tüketicilerin ürün sahipliği ve kullanımıyla özdeşleştirdiği değerler ve bakış açılarıyla ilgildir. Ne sorusu, kullanıcıların bir ürünün işlevselliği ile neler başarabilecekleriyle ilgilenir. Son olarak, Nasıl sorusu hem erişilebilir hem de göze hoş gelen kullanışlı tasarımın yaratılmasıyla ilgilenir. UX tasarımcıları, tüketicilerin anlamlı deneyimler oluşturabilecekleri ürünler yaratmak için Önce Neden, sonra Ne ve nihayetinde Nasıl ile başlar. Yazılım tasarımında, ürünün “maddesinin” mevcut bir cihaz aracılığıyla teslim edildiğini ve deneyimin sorunsuz ve akıcı olduğunu garanti etmelisiniz.

UX Tasarımı Kullanıcı Merkezlidir

UX tasarımı, tüm kullanıcı yolculuğunu kapsayan çok disiplinli bir alandır. UX tasarımcıları, grafik tasarım, programlama, psikoloji ve etkileşim tasarımı dahil olmak üzere çeşitli geçmişlerden gelir. Kullanıcılar için tasarım yapmak için, daha geniş bir erişilebilirlik sorunları yelpazesini göz önünde bulundurmanız ve küçük yazıları okuma zorluğu gibi birçok olası kullanıcının fiziksel sınırlamalarına uyum sağlamanız gerekir. Kullanıcı araştırması, kişilik oluşturma, etkileşimli prototipler çizme ve fikirleri test etme, bir UX tasarımcısı için ortak görevlerdir. Bu sorumluluklar bir şirketten diğerine büyük ölçüde değişir, ancak hepsinin kullanıcıları savunacak ve taleplerini tüm tasarım ve geliştirme çabalarında ön planda tutacak tasarımcılara ihtiyacı vardır. Bu nedenle çoğu UX tasarımcısı, kullanıcı merkezli bir tasarım sürecini benimser ve ilgili tüm sorunları ve kullanıcı ihtiyaçlarını tam potansiyellerine kadar ele alana kadar en iyi bilgilendirilmiş çabalarını kanalize etmeye devam eder.

Kullanıcı merkezli tasarım, her tasarım ve geliştirmenin, kullanıcıların ve çevrelerinin farkındalığıyla başladığı yinelemeli bir süreçtir.

En önemli UX Tasarım Becerileri Nelerdir?

UX tasarımcıları hayatın çeşitli alanlarından gelir ve bu alana girmek için üniversite diploması gerekli değildir. İşverenler, işe alırken yaratıcı yetenekler, iş zekası ve kaliteli becerilerin bir kombinasyonunu ararlar. UX tasarımcıları için iş tanımlarında okuyacağınız en yaygın gereksinimlerden bazıları şunlardır:

-Kullanıcı hikayeleri, kişiler, site haritaları, prototipler ve storyboard’ların tümü ihtiyacınız olacak becerilerdir.

-Kullanıcı testleri, anketler ve resmi değerlendirmeler geliştirme ve uygulama kapasitesi

-Kullanıcı test verileri ve nitel geri bildirim, çalışmanızı yineleme yeteneği

-Bilgi mimarisi ve etkileşim tasarımı ilkelerinin anlaşılması

-Hedefleri i ve verileri dijital deneyimlere dönüştürme yeteneği.

-İş metriklerinin önemini ve tasarımlarınızın performansı nasıl etkilediğini anlamak

-Tasarım kararlarınızı müşteriler ve paydaşlarla netleştirme ve paylaşma yeteneği; güçlü iletişim ve sunum yetenekleri

-Uyarlanabilirlik ve esneklik

Fakat elbette gerekli veya arzu edilen şey, firmaya ve işin doğasına bağlı olarak değişebilir.