Blog

Hybrid Çalışma Modeli Nedir?

Son yıllar küresel olarak bizlere uzaktan ve hibrit çalışma yaklaşımlarının kalıcı ve sürekli olduğunu gösterdi. Özellikle sağlık açısından salgının başlaması, kuruluşların çalışanlarının birkaç gün içinde evden çalışmasına izin vermek için dijital araçları hızla ölçeklendirmesi ve dağıtması gerektiği anlamına gelse de, ofise dönüş yaklaşımları daha kapsamlı bir şekilde ele alınabilir ve düşünülmelidir.

Son yıllar küresel olarak bizlere uzaktan ve hibrit çalışma yaklaşımlarının kalıcı ve sürekli olduğunu gösterdi. Özellikle sağlık açısından salgının başlaması, kuruluşların çalışanlarının birkaç gün içinde evden çalışmasına izin vermek için dijital araçları hızla ölçeklendirmesi ve dağıtması gerektiği anlamına gelse de, ofise dönüş yaklaşımları daha kapsamlı bir şekilde ele alınabilir ve düşünülmelidir.

Hibrit Çalışma İşin Geleceği mi?

Çalışanların %70’inden fazlası,  uzaktan çalışma seçeneklerinin devam etmesini istediklerini ve bu esneklik düzeyinin yüksek performanslı yetenekler arasında mutlak bir “olmazsa olmaz” beklenti olduğunu göstermektedir. Bu, her şirketin kendi kültürüne uygun doğru iş, işçi ve işyeri kombinasyonunu bulması gerekeceği anlamına gelmektedir.

Hibrit İş Modelleri Nasıl Uygulanır?

Ne yazık ki, birçok kuruluş ofise dönüş ve hibrit çalışma teklifine tek seferlik bir olay veya daha da kötüsü bir politika sorunu olarak yaklaşmaktadır. Yüz yüze ve uzaktan çalışma yöntemlerinin bir kombinasyonuna geçiş, sanayi devriminin ölçeğinde bir değişikliktir. Öyle ki bu dönüşüm ışık hızında gerçekleşmektedir. Geçen yılın daha önce hiç yaşanmamış değişimini düşündüğümüzde, birçok çalışanın ve liderlerinin kendilerini yorgun ve ilgisiz hissetmesi şaşırtıcı değildir. Hem uzaktan çalışmayı seçenler hem de ofise geri dönenler için hibrit çalışmanın genel çalışan deneyimi üzerinde ne gibi etkileri olacağını düşünmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. Hibrit çalışma, etkileri, sponsorluk, liderlik – bunların hepsinin yönetilmesi ve daha da önemlisi, dönüşümsel değişim gibi ölçülmesi gerekiyor.

Hibrit modeli ile oluşturulacak ekip önem kazanmaktadır. Böylelikler beraberinde bazı soruların yanıtları aranmaya başlamaktadır. Özellikle Hibrit Bir Ekip Nasıl Yönetilir sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu sayede;

  • Başarının neye benzediği tanımlanır
  • Kurumsal risk alanlarını değerlendirir
  • Değişiklik etkisini tanımlar
  • Yaklaşımı oluşturur

Böylelikle istenen son duruma ulaşılana kadar uygulama boyunca etkilenen her grubu yönetir. En önemlisi, değişim yaklaşımları, insanların ve ekiplerin dönüşümü başarıyla kabul etme ve dönüşümde çalışma yolculuğunda nerede olduğunu sürekli olarak ölçer. Hibrit çalışmanın etkisine uyum sağlamada bu düzeyde bir titizlik olmadan, şirketler çabalarını organizasyonları arasında uyumlu hale getirmeye zorlanacak ve bu nedenle, farklı seviyelerde başarı elde edeceklerdir.

Hibrit Çalışma Modeli Bir Politika Sorunu Değildir

Hibrit çalışma yaklaşımlarına bir politika konusu olarak yaklaşılırsa, gerçek bir risk söz konusudur. Örneğin, ön saflardaki liderler, her bir çalışanla ayrı ayrı uzaktan ve hibrit çalışma şartlarını yorumlamaya ve müzakere etmeye bırakılabilir. Bu, bazı takımları diğerlerinden daha avantajlı hale getirecektir. Bunun nedeni, daha iyi müzakere edebilmeleri veya uyum sağlamaya daha istekli bir yöneticilerinin olmasıdır. Bu değişikliği yönetme konusundaki titizlik eksikliği, halihazırda dezavantajlı olan bazı gruplar olumsuz etkilenebileceğinden, şirketleri yasal veya itibar riski olasılığına açık hale getirebilir.

Bu riski etkin bir şekilde azaltmak için, resmi bir değişim sürecinin uygulanması için;

  • Aktif ve sesli yönetici sponsorluğunu dahil edin
  • Ön saflardaki liderleri ihtiyaç duydukları araçlar ve destekle donatın

Hibrit Uzaktan Çalışma Modellerinin Zorluklarının Üstesinden Gelmek

Göreve dönüşün ve hibrit çalışma yaklaşımlarının başlamasının dirençle karşılanacağı kesin. Ayrıca, yeni hibrit çalışma modeli, liderler ve çalışanlar arasında da belirsizlikle karşılanabilir.

Değişimin farkında olan kuruluşlar, değişim için farkındalık ve destek sağlayan iletişim ve mesajlaşmadan yararlanacaktır. Herhangi bir çalışan tarafından ofise fiziksel dönüş başlamadan önce konuşmaları hem frekans hem de ses tonu dikkate alınarak dikkatli bir şekilde oluşturmak ve katmanlara ayırmak çok önemli olacaktır.

Endişelerin nerede olduğunu önceden etkili bir şekilde anlayarak, kuruluşunuz değişim, iletişim ve liderlik yaklaşımını uygun şekilde daha iyi uyarlayabilecektir. Buna karşılık, ivme oluşturmak ve bireysel katılım kazanmak önemli ölçüde daha kolay olacaktır.

Planlama ve değişim iletişimine önceden yatırım yaparak (ve çalışanlarından gelen destek ve katılımdaki değişimleri durmaksızın ölçerek) kuruluşlar, çözümleri uygulamak için belirsizlik veya karışıklık ceplerinin nerede olduğunu hızla anlayabileceklerdir.

Başarılı Hibrit Ofisiniz

Ofise dönüşünüzü veya hibrit çalışma modellerinizi bir değişiklik konusu olarak resmileştirmek, kuruluşunuzun;

  • Tüm çalışan gruplarınızın ihtiyaçlarını derinlemesine düşünün
  • Bu yeni çalışma şeklinin başarılı entegrasyonu için zemini hazırlayın

Çalışanlar tarafından kendisini daha rahat hissettiği evi ve başka bir mekanda esnek çalışma olanakları çok daha cazip gelmektedir. Bu durum bir çok işletmenin operasyonel olarak daha ekonomik olduğunu göstermiştir. Bu sebeple evinden çalışma olanakları günümüzde gelişmiş teknolojiler yardımı ile sağlanmaktadır.